प्रक्रिया

 पात्रता

वय:

18 वर्ष. पूर्ण झाले

शैक्षणिक पात्रता:

 पदवीधर (एसएससी पास अपवादात्मक उमेदवारांचा विचार केला जाईल)

शुल्क

नोंदणी: रु. 150

परीक्षा: 500 रुपये

एकूण फी: 650 / –

ऑफलाइन प्रशिक्षण: विनामूल्य.

ऑनलाईन प्रशिक्षण: रु. 150 अतिरिक्त.